АЛБАН ТУШААЛТАН, УТАС

Нэр

Албан тушаал

Утас

1 Н.Энхбат Хэлтсийн дарга 70273161
2 Б.Баярцэцэг Хяналтын улсын байцаагч 99053722
3 Б.Уянга Бичиг хэргийн эрхлэгч, Нярав 99933672
4 Ч.Баярмаа Нягтлан бодогч 99308258
5  Б.Баднаанямбуу Мэдээлэл технологийн ажилтан 99781899
6 Д.Балдандорж Харуул 95161959
7 Л.Насанбат Харуул 99848349
8 Х.Батболд Харуул 95947818
9 М.Нарангэрэл Харуул 86503727
10 Д.Цэцэгдэмбэрэл Үйлчлэгч 89166848
11 П.Болормаа Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга 99155189
12 Э.Оюунномин Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч 88041945
13 С.Мөнхзул Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч 88069657
14 Р.Туяацэцэг Иргэний бүртгэлийн архивч 88155815
15 Ш.Батсүх Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга 99014085
16 Х.Нямханд Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 95551117
17 Ц.Энхчимэг Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 86159215
18 Д.Дуламсүрэн Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 88037702
19 Г.Ундрахбаяр Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 91111631
20 Н.Батцэнгэл Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 89011852
21 Б.Отгонгэрэл Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн архивч 99220228
22 Б.Болдбаяр Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн улсын бүртгэгч 99774253
23 Ж.Цэнгэлмаа Аргалант сумын улсын бүртгэгч 94464749
24 Д.Балжинням Архуст сумын улсын бүртгэгч 99690793
25 А.Мөнгөнцэцэг Батсүмбэр сумын улсын бүртгэгч 99149961
26 У.Одгэрэл Баян сумын улсын бүртгэгч 88010143
27 Ү.Нарантунгалаг Баяндэлгэр сумын улсын бүртгэгч 99258163
28 А.Байгалмаа Баянжаргалан сумын улсын бүртгэгч 88033815
29 С.Ариунсайхан Баян-Өнжүүл сумын улсын бүртгэгч 89228188
30 Б.Мөнхтуяа Баянхангай сумын улсын бүртгэгч 89059728
31 Ч.Баттулга Алтанбулаг сумын улсын бүртгэгч 88865657
32 А.Оюунтуяа Баянцогт сумын улсын бүртгэгч 89044228
33 Ж.Баасандолгор Баянчандмань сумын улсын бүртгэгч 99967229
34 П.Отгонтуяа Борнуур сумын улсын бүртгэгч 88303111
35 Р.Мөнхбаатар Бүрэн сумын улсын бүртгэгч 99343633
36 Б.Алтанзаяа Дэлгэрхаан сумын улсын бүртгэгч 88252301
37 Х.Энхчимэг Жаргалант сумын улсын бүртгэгч 88035757
38 Л.Туул Жаргалант сумын улсын бүртгэгч 89751599
39 Д.Пагма Заамар сумын улсын бүртгэгч 94127213
40 Н.Насанжаргал Зуунмод сумын улсын бүртгэгч 90106188
41 М.Доржпагма Лүн сумын улсын бүртгэгч 89054255
42 Б.Нарангэрэл Мөнгөнморьт сумын улсын бүртгэгч 99148248
43 Б.Долгор Өндөрширээт сумын улсын бүртгэгч 95161697, 92067947
44 Г.Бямбасүрэн Сүмбэр сумын улсын бүртгэгч 89071094
45 Б.Мөнхцэцэг Сэргэлэн сумын улсын бүртгэгч 89059867
46 С.Мөнхболор Угтаалцайдам сумын улсын бүртгэгч 88786514
47 Г.Мөнхцэцэг Цээл сумын улсын бүртгэгч 96886988
48 Л.Бэрцэцэг Эрдэнэ сумын улсын бүртгэгч 99027424
49 С.Пүрэв Эрдэнэсант сумын улсын бүртгэгч 92011117

ШИНЭ МЭДЭЭ