АЛБАН ТУШААЛТАН, УТАС

Нэр

Албан тушаал

Утас

1 Н.Энхбат Хэлтсийн дарга 70273161
2 Б.Баярцэцэг Хяналтын улсын байцаагч 99053722
3 Х.Нямханд Бичиг хэргийн эрхлэгч, Нярав 95551117
4 Ч.Баярмаа Нягтлан бодогч 99308258
5  Э.Оюунномин Мэдээлэл технологийн ажилтан 88041945
6 Д.Балдандорж Харуул 95161959
7 Л.Насанбат Харуул 99848349
8 Х.Батболд Харуул 95947818
9 М.Нарангэрэл Харуул 86503727
10 Д.Цэцэгдэмбэрэл Үйлчлэгч 89166848
11 П.Болормаа Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга 99155189
12 У.Тэмүүл Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч 80076422
13 С.Мөнхзул Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч 88069657
14 Р.Туяацэцэг Иргэний бүртгэлийн архивч 88155815
15   Иргэний бүртгэлийн архивч  
16 Ш.Батсүх Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга 99014085
17 Ц.Энхчимэг Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 86159215
18 Д.Дуламсүрэн Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 88037702
19 Г.Ундрахбаяр Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 91111631
20 Н.Батцэнгэл Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 89011852
21 Ж.Энхжаргал Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн архивч 89721416
22 Б.Болдбаяр Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн улсын бүртгэгч 99774253
23 Ч.Баттулга Алтанбулаг сумын улсын бүртгэгч 88865657
24 Ж.Цэнгэлмаа Аргалант сумын улсын бүртгэгч 94464749
25 Д.Балжинням Архуст сумын улсын бүртгэгч 99690793
26 А.Мөнгөнцэцэг Батсүмбэр сумын улсын бүртгэгч 99149961
27 Н.Уранчимэг Баян сумын улсын бүртгэгч 99271733
28 Ү.Нарантунгалаг Баяндэлгэр сумын улсын бүртгэгч 99258163
29 А.Байгалмаа Баянжаргалан сумын улсын бүртгэгч 88033815
30 С.Ариунсайхан Баян-Өнжүүл сумын улсын бүртгэгч 89228188
31 Б.Мөнхтуяа Баянхангай сумын улсын бүртгэгч 89059728
32   Баянцагаан сумын улсын бүртгэгч -
33 Л.Оюунтуяа Баянцогт сумын улсын бүртгэгч 89044228
34 Ж.Баасандолгор Баянчандмань сумын улсын бүртгэгч 99967229
35 П.Отгонтуяа Борнуур сумын улсын бүртгэгч 88303111
36 Р.Мөнхбаатар Бүрэн сумын улсын бүртгэгч 99343633
37 Б.Алтанзаяа Дэлгэрхаан сумын улсын бүртгэгч 88252301
38 Х.Энхчимэг Жаргалант сумын улсын бүртгэгч 88035757
39 Л.Туул Жаргалант сумын улсын бүртгэгч 89751599
40 А.Батаа Заамар сумын улсын бүртгэгч 99738127
41 Б.Цэндсүрэн Зуунмод сумын улсын бүртгэгч 90822288
42   Лүн сумын улсын бүртгэгч  
43 М.Доржпагма Лүн сумын улсын бүртгэгч 89054255
44 Б.Нарангэрэл Мөнгөнморьт сумын улсын бүртгэгч 99148248
45 Б.Долгор Өндөрширээт сумын улсын бүртгэгч 95161697, 92067947
46 Г.Бямбасүрэн Сүмбэр сумын улсын бүртгэгч 89071094
47 Г.Энхтамир Сэргэлэн сумын улсын бүртгэгч 96962552
48 С.Мөнхболор Угтаалцайдам сумын улсын бүртгэгч 88786514
49 Г.Мөнхцэцэг Цээл сумын улсын бүртгэгч 96886988
50 Л.Бэрцэцэг Эрдэнэ сумын улсын бүртгэгч 99027424
51 С.Пүрэв Эрдэнэсант сумын улсын бүртгэгч 92011117

ШИНЭ МЭДЭЭ