АЛБАН ТУШААЛТАН, УТАС

Нэр

Албан тушаал

Утас

1 Н.Энхбат Хэлтсийн дарга 70273161
2 Г.Ундармаа Хяналтын улсын байцаагч 91900390
3 Б.Уянга Бичиг хэргийн эрхлэгч, Нярав 99933672
4 Ч.Баярмаа Нягтлан бодогч 99308258
5  Б.Энхтамир Мэдээлэл технологийн ажилтан 86050796
6 Ч.Нэргүй Харуул 88789505
7 Л.Насанбат Харуул 99848349
8 Ч.Дурсгал Харуул 99824860
9 М.Нарангэрэл Харуул 86503727
10 Б.Өлзийсайхан Үйлчлэгч 96565621
11 П.Болормаа Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга 99155189
12 Э.Оюунномин Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч 88041945
13 С.Мөнхзул Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч 88069657
14 Р.Туяацэцэг Иргэний бүртгэлийн архивч 88155815
15 Б.Баярцэцэг Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга 99053722
16 Х.Нямханд Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 95551117
17 Ц.Энхчимэг Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 86159215
18 Д.Дуламсүрэн Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 88037702
19 Г.Ундрахбаяр Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 91111631
20 Х.Энхчимэг Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 88035757
21 Б.Отгонгэрэл Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 99220298
22 А.Дөлгөөн Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн архивч 86829982
23 Б.Цэндсүрэн Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн улсын бүртгэгч 90822288
24 Ж.Цэнгэлмаа Аргалант сумын улсын бүртгэгч 94464749
25 Д.Балжинням Архуст сумын улсын бүртгэгч 99690793
26 А.Мөнгөнцэцэг Батсүмбэр сумын улсын бүртгэгч 99149961
27 У.Одгэрэл Баян сумын улсын бүртгэгч 88010143
28 Н.Насандэлгэр Баянжаргалан сумын улсын бүртгэгч 99306838
29 С.Ариунсайхан Баян-Өнжүүл сумын улсын бүртгэгч 89228188
30 Б.Мөнхтуяа Баянхангай сумын улсын бүртгэгч 89059728
31 А.Оюунтуяа Баянцогт сумын улсын бүртгэгч 99181538
32 Ж.Баасандолгор Баянчандмань сумын улсын бүртгэгч 99967229
33 П.Отгонтуяа Борнуур сумын улсын бүртгэгч 88303111
34 Н.Өсөхбаяр Бүрэн сумын улсын бүртгэгч 88681229
35 Б.Алтанзаяа Дэлгэрхаан сумын улсын бүртгэгч 88252301
36 Л.Туул Жаргалант сумын улсын бүртгэгч 89751599
37 Д.Пагма Заамар сумын улсын бүртгэгч 94127213
38 Н.Насанжаргал Зуунмод сумын улсын бүртгэгч 90106188
39 М.Доржпагма Лүн сумын улсын бүртгэгч 89054255
40 Б.Нарангэрэл Мөнгөнморьт сумын улсын бүртгэгч 99148248
41 Б.Долгор Өндөрширээт сумын улсын бүртгэгч 95161697, 92067947
42 Г.Бямбасүрэн Сүмбэр сумын улсын бүртгэгч 89071094
43 Б.Мөнхцэцэг Сэргэлэн сумын улсын бүртгэгч 89059867
44 С.Мөнхболор Угтаалцайдам сумын улсын бүртгэгч 88786514
45 Г.Мөнхцэцэг Цээл сумын улсын бүртгэгч 96886988
46 Л.Бэрцэцэг Эрдэнэ сумын улсын бүртгэгч 99027424
47 С.Пүрэв Эрдэнэсант сумын улсын бүртгэгч 92011117
48 Ч.Оюунбаяр Иргэний бүртгэлийн архивч 99912823

ШИНЭ МЭДЭЭ