ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын баталсан орон тооны дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус хэлтэс нь Иргэний улсын бүртгэл, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, Бүртгэлийн хяналт, Улсын бүртгэлийн архивын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хэлтсийн дарга, Хяналтын улсын байцаагч нэг, Улсын ахлах бүртгэгч хоёр, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч зургаа, Иргэний улсын бүртгэгч гучин нэг, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч нэг, төрийн үйлчилгээний ажилтан тав, гэрээт дөрөв гэсэн нийт 50 албан хаагчтай. Хуульд заасан иргэний улсын бүртгэлийн, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг эрхлэн хөтлөж байна.

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт /схем/

ШИНЭ МЭДЭЭ