"ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТ ТАЙЛАГНАХ" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

"ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТ ТАЙЛАГНАХ" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

Дэлгэрэнгүй
Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ

2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ

2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2023 оны 10-р сарын өргөдөл, гомдлын тоон мэдээ

2023 оны 10-р сарын өргөдөл, гомдлын тоон мэдээ

10-р сарын өргөдөл, гомдлын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй

"Жендэрийн тухай ойлголт, жендэрийн мэдрэмжтэй байгууллага" сэдэвт танхимын сургалт

Аймгийн засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн бодлогийн хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Мягмарсүрэнтэй хамтран "Жендэрийн тухай ойлголт, жендэрийн мэдрэмжтэй байгууллага" сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй

"Жендэрийн тухай ойлголт, жендэрийн мэдрэмжтэй байгууллага" сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгууллаа

"Жендэрийн тухай ойлголт, жендэрийн мэдрэмжтэй байгууллага" сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй

"Гэр бүлийн андгай өргөх, гэрлэлтийн гэрчилгээ гардуулах" ёслол

"Гэр бүлийн андгай өргөх, гэрлэлтийн гэрчилгээ гардуулах" ёслол

Дэлгэрэнгүй