ГЭРЛЭЛТИЙН АНДГАЙ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО.

ГЭРЛЭЛТИЙН АНДГАЙ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО.

ГЭРЛЭЛТИЙН АНДГАЙ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО.

Дэлгэрэнгүй
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН ХАНДИВЫН АЯН ӨРНҮҮЛЛЭЭ.

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН ХАНДИВЫН АЯН ӨРНҮҮЛЛЭЭ.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хамт олон малчдад туслах хандивын аян өрнүүлж Төв аймгийн өвөлжилт хүндэрсэн сумдуудад өвс тэжээлийн тусламж үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ

Иргэний улсын бүртгэл

Дэлгэрэнгүй
Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй

"Жендэрийн тухай ойлголт, жендэрийн мэдрэмжтэй байгууллага" сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгууллаа

"Жендэрийн тухай ойлголт, жендэрийн мэдрэмжтэй байгууллага" сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй

"Гэр бүлийн андгай өргөх, гэрлэлтийн гэрчилгээ гардуулах" ёслол

"Гэр бүлийн андгай өргөх, гэрлэлтийн гэрчилгээ гардуулах" ёслол

Дэлгэрэнгүй