2020 оны 10-р сарын тоон мэдээ.

A- A A+
2020 оны 10-р сарын  тоон мэдээ.