УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН ХАНДИВЫН АЯН ӨРНҮҮЛЛЭЭ.

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН ХАНДИВЫН АЯН ӨРНҮҮЛЛЭЭ.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хамт олон малчдад туслах хандивын аян өрнүүлж Төв аймгийн өвөлжилт хүндэрсэн сумдуудад өвс тэжээлийн тусламж үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй

"ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТ ТАЙЛАГНАХ" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

"ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТ ТАЙЛАГНАХ" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

Дэлгэрэнгүй
Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй

"Жендэрийн тухай ойлголт, жендэрийн мэдрэмжтэй байгууллага" сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгууллаа

"Жендэрийн тухай ойлголт, жендэрийн мэдрэмжтэй байгууллага" сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй

"Гэр бүлийн андгай өргөх, гэрлэлтийн гэрчилгээ гардуулах" ёслол

"Гэр бүлийн андгай өргөх, гэрлэлтийн гэрчилгээ гардуулах" ёслол

Дэлгэрэнгүй
ЗУУНМОД СУМЫН ТАЙЛАНГИЙН ӨДӨРЛӨГТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭВ.

ЗУУНМОД СУМЫН ТАЙЛАНГИЙН ӨДӨРЛӨГТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭВ.

ЗУУНМОД СУМЫН ТАЙЛАНГИЙН ӨДӨРЛӨГТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭВ

Дэлгэрэнгүй
ТӨВ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭ СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ТӨВ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭ СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ТӨВ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭ СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дэлгэрэнгүй