Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй

"Жендэрийн тухай ойлголт, жендэрийн мэдрэмжтэй байгууллага" сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгууллаа

"Жендэрийн тухай ойлголт, жендэрийн мэдрэмжтэй байгууллага" сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй

"Гэр бүлийн андгай өргөх, гэрлэлтийн гэрчилгээ гардуулах" ёслол

"Гэр бүлийн андгай өргөх, гэрлэлтийн гэрчилгээ гардуулах" ёслол

Дэлгэрэнгүй
ЗУУНМОД СУМЫН ТАЙЛАНГИЙН ӨДӨРЛӨГТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭВ.

ЗУУНМОД СУМЫН ТАЙЛАНГИЙН ӨДӨРЛӨГТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭВ.

ЗУУНМОД СУМЫН ТАЙЛАНГИЙН ӨДӨРЛӨГТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭВ

Дэлгэрэнгүй
ТӨВ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭ СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ТӨВ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭ СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ТӨВ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭ СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дэлгэрэнгүй
АХМАДУУДАА ХҮЛЭЭН АВЧ ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

АХМАДУУДАА ХҮЛЭЭН АВЧ ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

АХМАДУУДАА ХҮЛЭЭН АВЧ ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Дэлгэрэнгүй