Бүх нийтийн цэвэрлэгээ

A- A A+
Бүх нийтийн цэвэрлэгээ

2024 оны 04-р сарын 9-ний өдөр их цэвэрлэгээ зохион байгууллаа.

Тус хэлтсийн албан хаагчид гадна талбайн ойр орчны хог хаягдлыг түүж, цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийлээ.