"ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТ ТАЙЛАГНАХ" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

A- A A+

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нийт албан хаагчид "ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТ ТАЙЛАГНАХ" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа. Сургалтыг Удирдлагын академийн багш М.Амартүвшин удирдан явууллаа.