АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ БУС 7 ДУГААР ХУРАЛДААН ХУРАЛДАЖ БАЙНА.

A- A A+
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ БУС 7 ДУГААР ХУРАЛДААН ХУРАЛДАЖ БАЙНА.

Тус хуралдаанаар Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн ерөнхий үйл ажиллагаа, бүтэц орон тоо, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар мэдээлэл хүргэж оролцлоо.