ИРГЭНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТҮР ЗОГСООХ ТУХАЙ

A- A A+

ИРГЭНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТҮР ЗОГСООХ ТУХАЙ!!!

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 25.1 дэх хэсэгт “Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө зогсоож санал авах өдрийн дараах өдрөөс сэргээнэ” гэж заасан.

2024.04.29-ний өдрөөс эхлэн 2024.06.29-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийгдэхгүй болохыг анхаарна уу!