"Төрийн албан хаагчийн ёс зүй-Харилцаа" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

A- A A+

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Г.Мөнхгэрэл тус хэлтсийн нийт албан хаагчдад "Төрийн албан хаагчийн ёс зүй-Харилцаа" сэдэвт сургалт зохион байгуулж, албан хаагчидтай санал солилцож, зөвлөгөө мэдээлэл хүргэлээ..