Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

A- A A+
Төв аймгийн Мөнгөнморьт суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

2023 оны 10 сарын 30-ны өдөр Мөнгөнморьт суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулж, 120 гаруй иргэнд иргэний, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж, зөвлөгөө мэдээлэл хүргэн ажиллалаа. Өдөрлөгийн үеэр гадаад паспортын бүртгэл 14-ийг бүртгэж, Тоон гарын үсэг 20 иргэнд олгож, 58 иргэнд иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж, Эд хөрөнгийн эрхийн мэдүүлэг 25-ийг хүлээн авсан. Түүнчлэн 3 иргэний өргөдлийг шийдвэрлэж бичиг баримтын зөрчлийг арилгав.