"Жендэрийн тухай ойлголт, жендэрийн мэдрэмжтэй байгууллага" сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгууллаа

A- A A+

Аймгийн засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн бодлогийн хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Мягмарсүрэнтэй хамтран "Жендэрийн тухай ойлголт, жендэрийн мэдрэмжтэй байгууллага" сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.