СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

A- A A+
СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

Говьсүмбэр, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Улаанбаатар хотод халдвар кластер хэлбэрээр бүртгэгдэж нийт 455 болоод байна.