Та хөл хорионд байхдаа өндөр настай, халамж хэрэгтэй хүмүүстэйгээ утсаар ярьж, холбоо тогтоож дархлааг нь дэмжээрэй.

A- A A+
Та хөл хорионд байхдаа өндөр настай, халамж хэрэгтэй хүмүүстэйгээ утсаар ярьж, холбоо тогтоож дархлааг нь дэмжээрэй.