Та хүчирхийллийн аль ч хэлбэрийг тэвчих ёсгүй!

A- A A+
Та хүчирхийллийн аль ч хэлбэрийг тэвчих ёсгүй!