2020 оны 12-р сарын тоон мэдээ.

A- A A+
2020 оны 12-р сарын тоон мэдээ.