МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
МЭДЭЭЛЭЛ

Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2021 оны 01 сарын 25-ны өдөр Иргэний улсын бүртгэл 51, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл 23, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл 2 бүртгэл хөтөлж, 24 иргэнд лавлагаа өгч утсаар болон цахимаар 4 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Тухайн өдөр аймгийн хэмжээнд 40 албан хаагч ажиллаа.

Ковид-19 эсрэг Дэглэмээ сахицгаая!