МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
МЭДЭЭЛЭЛ

Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2021 оны 01 сарын 26-ны өдөр Иргэний улсын бүртгэл 70, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл 26, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл 2 бүртгэл хөтөлж, 24 иргэнд лавлагаа өгч утсаар болон цахимаар 6 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Тухайн өдөр аймгийн хэмжээнд 40 албан хаагч ажиллаа.

Ковид-19 эсрэг Дэглэмээ сахицгаая!