МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
МЭДЭЭЛЭЛ

Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2021 оны 01 сарын 28-ны өдөр Иргэний улсын бүртгэл 60, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл 18 бүртгэл хөтөлж, 16 иргэнд лавлагаа өгч утсаар болон цахимаар 5 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Тухайн өдөр аймгийн хэмжээнд 38 албан хаагч ажиллаа.

Ковид-19 эсрэг Дэглэмээ сахицгаая!