МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
МЭДЭЭЛЭЛ

Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2021 оны 01 сарын 29-ны өдөр Иргэний улсын бүртгэл 43, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл 21, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл 3 бүртгэл хөтөлж, 25 иргэнд лавлагаа өгч утсаар болон цахимаар 3 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Тухайн өдөр аймгийн хэмжээнд 40 албан хаагч ажиллаа.

Ковид-19 эсрэг Дэглэмээ сахицгаая!