МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
МЭДЭЭЛЭЛ

Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2021 оны 02 сарын 01-ний өдөр Иргэний улсын бүртгэл 71, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл 39 бүртгэл хөтөлж, 25 иргэнд лавлагаа өгч утсаар болон цахимаар 6 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Тухайн өдөр аймгийн хэмжээнд 40 албан хаагч ажиллаа.

Ковид-19 эсрэг Дэглэмээ сахицгаая!