МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
МЭДЭЭЛЭЛ

Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2021 оны 02 сарын 02-ны өдөр Иргэний улсын бүртгэл 52, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл 26 бүртгэл хөтөлж, 36 иргэнд лавлагаа өгч утсаар болон цахимаар 3 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Тухайн өдөр аймгийн хэмжээнд 39 албан хаагч ажиллаа.

Ковид-19 эсрэг Дэглэмээ сахицгаая!