МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
МЭДЭЭЛЭЛ

Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2021 оны 02 сарын 04-ны өдөр Иргэний улсын бүртгэл 51, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл 22, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл 2 бүртгэл хөтөлж, 30 иргэнд лавлагаа өгч утсаар болон цахимаар 5 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Тухайн өдөр аймгийн хэмжээнд 40 албан хаагч ажиллаа.

Ковид-19 эсрэг Дэглэмээ сахицгаая!