МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
МЭДЭЭЛЭЛ

Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2021 оны 02 сарын 08-ны өдөр Иргэний улсын бүртгэл 96, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл 13, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл 3 бүртгэл хөтөлж, 24 иргэнд лавлагаа өгч утсаар болон цахимаар 3 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Тухайн өдөр аймгийн хэмжээнд 39 албан хаагч ажиллаа.

Ковид-19 эсрэг Дэглэмээ сахицгаая!