2020 онд тайлангаа өгсөн аж ахуйн нэгжийн тоо 27,1 мянгаар буурсан байна /2021.03.09/

A- A A+
2020 онд тайлангаа өгсөн аж ахуйн нэгжийн тоо 27,1 мянгаар буурсан байна /2021.03.09/