МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
МЭДЭЭЛЭЛ

Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2021 оны 04 сарын 21-ны өдөр Иргэний улсын бүртгэл, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл нийт 58 бүртгэл хөтөлж, 23 иргэнд лавлагаа өгч утсаар болон цахимаар 20 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Тухайн өдөр аймгийн хэмжээнд 33 албан хаагч ажиллаа.

Ковид-19 эсрэг Дэглэмээ сахицгаая!