Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 17-р тойргийн 98 хэсгийн хороодод ажиллах улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан эрх зүйн цахим сургалтыг зохион байгууллаа.

A- A A+
Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 17-р тойргийн 98 хэсгийн хороодод ажиллах улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан эрх зүйн цахим сургалтыг зохион байгууллаа.