Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын сургалт 2021-05-12

A- A A+
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын сургалт 2021-05-12

Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 17-р тойргийн 98 хэсгийн хороодод ажиллах улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан эрх зүйн цахим сургалтыг зохион байгууллаа.