“Иргэний шилжилт хөдөлгөөний цахим бүртгэл” төслийн хүрээнд 180 гаруй иргэн иргэний үнэмлэхтэй боллоо

A- A A+
“Иргэний шилжилт хөдөлгөөний цахим бүртгэл” төслийн хүрээнд 180 гаруй иргэн иргэний үнэмлэхтэй боллоо

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Иргэний улсын бүртгэлийн газар Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэний шилжин суурьших хөдөлгөөний цахим бүртгэл” төслийн хүрээнд улсын бүртгэлд бүртгүүлэх үйлчилгээний хөлс хураамжийг төлөх боломжгүй зэрэг асуудлаас шалтгаалан байнга оршин суух хаяггүй, биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлээгүй, 25, 45 насанд хүрсэн боловч хууль тогтоомжид заасан хугацаанд иргэний үнэмлэхээ солиулаагүй, зорилтот бүлгийн иргэдийг  аймаг, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсээр дамжуулан бүртгэлд хамруулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Энэ ажлын хүрээнд өнөөдөр /2011.11.11/ Сүхбаатар дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтэст тус дүүргийн 6 иргэнд иргэний үнэмлэхийг нь хүлээлгэн өглөө. Иргэд иргэний үнэмлэхтэй болсноор шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлд бүртгүүлэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах, ажил хөдөлмөр эрхлэх, банкнаас зээл авах, засгийн газрын хөнгөлөлттэй тэтгэлэгт хамрагдах, хүүхдээ тухайн нутаг дэвсгэрт хамаарах тойргийн сургууль, цэцэрлэгт бүртгүүлэх, халамжийн үйлчилгээ авах зэрэг нийгмийн бүхий л харилцаанд оролцох боломжтой болж байгаа юм.

Өнөөдрийн байдлаар уг төслийн хүрээнд 180 иргэний иргэний үнэмлэхийг аймаг, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсээр дамжуулан хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулж орон нутагт байгаа иргэд иргэний үнэмлэхээ хүлээн авч эхлээд байна. 

Дотоодын шилжилт хөдөлгөөний мэдээллийг боловсронгуй болгох, шилжилт хөдөлгөөнийг удирдах үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр үе шаттай төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байгаагийн нэг нь энэхүү “Иргэний шилжин суурьших хөдөлгөөний цахим бүртгэл” төсөл бөгөөд төслийн хүрээнд 650 гаруй иргэний судалгаа мэдээллийг аймаг, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсээр дамжуулан авсан бөгөөд цаашид дээрх мэдээллийг иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд шалган баталгаажуулж, иргэдэд иргэний үнэмлэхийг нь хүргүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Өнөөдрийн арга хэмжээнд УБЕГ-ын Иргэний улсын бүртгэлийн газрын дарга Т.Нармандах, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын орлогч Ц.Шижир, Сүхбаатар дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Ариунжаргал, ИУБГ-ын улсын ахлах бүртгэгч Б.Отгон, Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын  Хөтөлбөрийн менежер, Виктор Лутенко, Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын үндэсний xөтөлбөрийн ажилтан Ю.Оюунxишиг, Б.Халиун нар оролцов.  

 

Өнөөдрийн арга хэмжээнд УБЕГ-ын Иргэний улсын бүртгэлийн газрын дарга Т.Нармандах, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын орлогч Ц.Шижир, Сүхбаатар дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Ариунжаргал, ИУБГ-ын улсын ахлах бүртгэгч Б.Отгон, Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын Хөтөлбөрийн менежер, Виктор Лутенко, Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын үндэсний xөтөлбөрийн ажилтан Ю.Оюунxишиг, Б.Халиун нар оролцов.