Төрийн жинхэн албан хаагчийн тангараг өргүүлэх ёслолын ажиллагаа

A- A A+
Төрийн жинхэн албан хаагчийн тангараг өргүүлэх ёслолын ажиллагаа

2022 оны 1-р сарын 13-ны өдөр халдвар хамгааллын дэглэмийг сахин төрийн жинхэн албан хаагчийн тангараг өргүүлэх ёслолын ажиллагааг зохион байгууллаа.