2022 оны 04 сарын 14-ны өдөр Баянцогт суманд нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо.

A- A A+
2022 оны 04 сарын 14-ны өдөр Баянцогт суманд нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо.

2022 оны 04 сарын 14-ны өдөр Баянцогт суманд нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо. Тус өдөрлөгт Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс хуулийн этгээдийн бүртгэл, эд хөрөнгийн бүртгэлийг хийж ард иргэдэд түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүллээ.