2022 оны 04-р сарын 22-ны өдөр Төв аймгийн Баянчандмань суманд "Төлөөлөгчийн өдөр" уулзалт, арга хэмжээг зохион байгуулж байна.

A- A A+
2022 оны 04-р сарын 22-ны өдөр Төв аймгийн Баянчандмань суманд

2022 оны 04-р сарын 22-ны өдөр Төв аймгийн Баянчандмань суманд аймгийн Засаг дарга Д.Мөнхбаатар төлөөлөгч Б.Уранжаргал нар "Төлөөлөгчийн өдөр" уулзалт, арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Тус өдөрлөгт Төв аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Хуулийн этгээдийн бүртгэл 12 иргэнд, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл 55 иргэнд үйлчилгээг үзүүлэн оролцлоо.

https://www.facebook.com/tuvburtgel/