2022 оны 04-р сарын 27,28-ны өдрүүдэд Төв аймгийн Угтаалцайдам, Заамар сумдад нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа.

A- A A+
2022 оны 04-р сарын 27,28-ны өдрүүдэд Төв аймгийн Угтаалцайдам, Заамар сумдад нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа.

2022 оны 04-р сарын 27,28-ны өдрүүдэд Төв аймгийн Угтаалцайдам, Заамар сумдад нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа.

Тус өдөрлөгт Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Хуулийн этгээдийн бүртгэл 12 иргэнд, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн зөвлөгөө мэдээллийг 280 иргэнд, мэдүүлэг хүлээн авсан 122, эд хөрөнгийн эрхийн гэрчилгээг 26 иргэнд гарган өгч ажилласан байна.

https://www.facebook.com/tuvburtgel