Тэрбум мод тарих үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Зуунмод цэцэрлэгжүүлэлт ОНӨҮГ-аас зохион байгуулж байна

A- A A+
Тэрбум мод тарих үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Зуунмод цэцэрлэгжүүлэлт ОНӨҮГ-аас зохион байгуулж байна

Тэрбум мод тарих үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Зуунмод цэцэрлэгжүүлэлт ОНӨҮГ-аас зохион байгуулж буй Зуунмод хотынхоо ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, мод тарьж ургуулах аянд Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон нэгдлээ.

https://www.facebook.com/tuvburtgel