2022 оны 5-р сарын 02 өдөр Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

A- A A+
2022 оны 5-р сарын 02 өдөр Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ.