Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дэргэдэх Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу "ХҮҮХДИЙГ ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛООС" урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Хүмүүн бага, дунд сургуулийн зүүн талын явган хүний гарцны дэр

A- A A+
Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дэргэдэх Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу