2022 оны 05-р сарын 11,12-ны өдрүүдэд Төв аймгийн Баянхангай, Эрдэнэсант сумдад нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа.

A- A A+
2022 оны 05-р сарын 11,12-ны өдрүүдэд Төв аймгийн Баянхангай, Эрдэнэсант сумдад нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа.

2022 оны 05-р сарын 11,12-ны өдрүүдэд Төв аймгийн Баянхангай, Эрдэнэсант сумдад нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа.

Тус өдөрлөгт Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн зөвлөгөө мэдээллийг 190 иргэнд, мэдүүлэг хүлээн авсан 150, эд хөрөнгийн эрхийн гэрчилгээг 20 иргэнд, Тоон гарын үсэг 80 иргэнд олгож өгч ажилласан байна.

https://www.facebook.com/tuvburtgel/