2022 оны 05-р сарын 13-ны өдөр Төв Зуунмод сум 3-р багт нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулагдлаа.

A- A A+
2022 оны 05-р сарын 13-ны өдөр Төв Зуунмод сум 3-р багт нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулагдлаа.

2022 оны 05-р сарын 13-ны өдөр Төв Зуунмод сум 3-р багт нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулагдлаа.

Тус өдөрлөгт Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажиллаа.

https://www.facebook.com/tuvburtgel/