Төв аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэс Аймгийн онцгой байдлын газрын Дэслэгч Л.Баттөгстэй хамтран гал түймэрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

A- A A+
Төв аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэс Аймгийн онцгой байдлын газрын Дэслэгч Л.Баттөгстэй хамтран гал түймэрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.