Айл гэрийн амин эрдэнэ, Эх орны баясгалант ирээдүй болсон хүүхэд багачууддаа Эх үрсийн баярын өдрийг тохиолдуулан Төв аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсээс нийт алба хаагчдынхаа хүүхдүүдэд гарийн бэлэг гардуулан баяр дээр нь баяр нэмлээ.

A- A A+
Айл гэрийн амин эрдэнэ, Эх орны баясгалант ирээдүй болсон хүүхэд багачууддаа Эх үрсийн баярын өдрийг тохиолдуулан Төв аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсээс нийт алба хаагчдынхаа хүүхдүүдэд гарийн бэлэг гардуулан баяр дээр нь баяр нэмлээ.