Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Төрийн албан хаагчдын "ОНЧ МЭРГЭН ҮГ" зохиох уралдаан.

A- A A+
Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Төрийн албан хаагчдын