2022 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 202,834 иргэнд тоон гарын үсэг олгосон байна 2022-06-21 Цаг үе, үйл явдал, Тоон мэдээ, Тоон гарын үсэг, 161 уншсан

A- A A+
2022 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 202,834 иргэнд тоон гарын үсэг олгосон байна  2022-06-21  Цаг үе, үйл явдал, Тоон мэдээ, Тоон гарын үсэг,  161 уншсан