Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Б.Оюунчимэг Төв аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсээс тоон гарын үсгээ авлаа.

A- A A+
Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Б.Оюунчимэг Төв аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсээс тоон гарын үсгээ авлаа.

Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Б.Оюунчимэг Төв аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсээс тоон гарын үсгээ авлаа.

Иргэн Та өөрт хамгийн ойр байрлах улсын бүртгэгчид хандан тоон гарын үсгээ аваарай.

СТА жүжигчин Б.Оюунчимэг танд баярлалаа