С.Бямбадэлгэр: Багш хүн зөвд зөв байх, шударга байх хандлага, чадварыг хүүхдүүдэд эзэмшүүлэх хамгийн чухал үүрэг хүлээдэг.

A- A A+
С.Бямбадэлгэр: Багш хүн зөвд зөв байх, шударга байх хандлага, чадварыг хүүхдүүдэд эзэмшүүлэх хамгийн чухал үүрэг хүлээдэг.