Шилдэг тохижилт, шилдэг ногоон байгууламжтай байгууллага шалгаруулах уралдаанд Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс оролцож байна.

A- A A+
Шилдэг тохижилт, шилдэг ногоон байгууламжтай байгууллага шалгаруулах уралдаанд Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс оролцож байна.