Төв аймгийн Эрдэнэ суманд төлөөлөгчийн нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа.

A- A A+
Төв аймгийн Эрдэнэ суманд төлөөлөгчийн нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа.

Төв аймгийн Эрдэнэ суманд төлөөлөгчийн нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгт Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн зөвлөгөө мэдээллийг 60 иргэнд, мэдүүлэг хүлээн авсан 35, эд хөрөнгийн эрхийн гэрчилгээг 5 иргэнд, Тоон гарын үсэг 48 иргэнд олгож өгч ажилласан байна.