Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажил

A- A A+
Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажил

Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-30-ны өдрүүдэд Төв аймгийн Зуунмод сумын 6 баг болон Сэргэлэн сумын төвийн багт үйл ажиллагаа явуулж буй 8-н нэрийн хүнсний дэлгүүр, түц, зочид буудал зэрэгт түүвэрчлэн, иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэхдээ үйлчлүүлэгчийн

иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ

үндэсний энгийн гадаад паспорт

улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хууль бусаар барьцаалсан үйлдэл байгаа эсэхийг шалгаж, зөрчлийн тухай хууль тогтоомж зөрчвөл хүлээлгэх хариуцлагыг тусгасан гарын авлага боршурыг дэлгүүр бүрийн мэдээллийн самбарт байршуулж мэдээ мэдээллээр ханган ажиллаа.