Төв аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсийн сургалтын танхимд зохион байгууллаа.

A- A A+
Төв аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсийн сургалтын танхимд зохион байгууллаа.

2022 оны 10 сарын 13-ны өдөр ТАЗ-ын Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Г.Мөнхгэрэл ТАНЫ ЁС ЗҮЙ, ХАРИЛЦАА сэдэвт сургалтыг Төв аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсийн сургалтын танхимд зохион байгууллаа. Тус сургалтад Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 22 албан хаагч танхимаар, 25 сумын улсын бүртгэгч нар цахимаар хамрагдлаа.